چیزها

در بازی با کلمات همیشه برنده‌ای. آن‌قدر خوب بازی می‌کنی گویا کلمات خودشان را عرضه می‌کنند. در بازیِ تو کلمات سبک می‌شوند، سنگین می‌شوند، از معنا می‌افتند، به معنا می‌افتند. نگاهِ تو کلمه است. روبروی تو چون کلمه‌ای می‌نشینم، تا با نگاهِ تو «جمله» شوم. با کلمات قمار می‌کنی. حتا کلمات را برنده می‌شوی. اطرافِ تو کلمه است. تو اطرافِ کلمه‌ای.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *