سلام اول خاک:باید یه خاکی که غنی از مواد غذایی برا…

سلام
اول خاک:باید یه خاکی که غنی از مواد غذایی برای گل ها باشند درست کنی.سه تا کیسه پر از سه نوع حاک مختلف لازم داری: اولیش کیسه ای که حاوی خاک اره است یا کاه که پودرمانند باشه. کیسه دوم باید حاوی خاک خیلی ریز سیاه رنگ مثل خاک جنگلی (خاکی که پای درختهای چندین ساله ریخته شده است) بسیار نرم (کود دامی کاملا پوسیده و الک شده هم بهترین عناصر را دارند) و سیاه رنگ سومی یک کیسه که حاوی ماسه بادی (رس برای نگهداری آب) است. از هر کدام از کیسه به میزان ۱:۲:۱ مخلوط درست می کنی و می ریزی توی گلدانی که سفالی است (تغییرات دمایی این گلدان ها برای ریشه مضر نیست)
دوم گیاهان را از گلدانشان جدا می کنی. بدون این که به ریشه آسیبی بزنی درون گلدان جدید به ارامی قرار می دهی و کمی خاک دوروبر ساقه را فشار میدهی تا کاملا در گلدان مستقر شود و موقع آب دادن حرکت نکند.
سوم آب: هر وقت که دیدی خاک خشک می شود به گیاه آب بده. هیچوقت از آب اشباعش نکن ضمنا خشک هم نگه ندارد گیاهان را. مثلا هر دو سه روز یک لیوان فرانسه آب بریزی پای گیاه خوبه.
چهارم مکان نگهداری: گیاه را در جای ثابتی نگهداری کن. جایی که هم آفتاب مناسبی دریافت می کند و سرد هم نیست.
این دو گیاه عالی در کنار تو رشد خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *