نقاهت

نوشتن یکی از بیماری‌هایم بود. با کتابِ اولم دورانِ نقاهتش را طی کردم. می‌دانستم نمی‌توانم به سلامت از این بیماری عبور کنم. بعد از آن بود که قیدِ حالت زندگی‌ام شدم. کاری که می‌کردم این بود که خودم را مثل کتابی به دیگران عرضه کنم.
بخشی از «ط». صفحه‌ی صد.
عکس: یزدان جندقی