تبعید

همین حالا مادرم زنگ زد و گفت: درگذشت. قابله‌ی من، زن‌دایی مادرم. اولین کسی که بعد از به دنیا آمدنم با دست‌هایش پناهم داد. اولین…

کپی برابر اصل

بدترین خوانندگان یک نویسنده می‌تواند دوستان، خانواده و آشنایانش باشد که همه دنبال ردی از خودشان در کتاب او می‌گردند و کوچکترین نشانه‌ای را دال…

تندبادِ تاریخ

آخرین فیلم آندره وایدا. پساتصویر. فیلمی درباره‌ی مهمترین نقاش صاحب سبک قرن بیستم لهستان ولادیسلاو استرزمینسکی، در دورانی که لهستان زیر نفوذ کمونیسم و اتحاد…